Sekretarz Jacek Piskorowski

e-mail: jacek.piskorowski@mksdzialdowo.pl