Zarząd

Prezes Patryk Piekarski

Patryk Piekarski
e-mail: patryk.piekarski@mksdzialdowo.pl

Wiceprezes Leszek Sosnówka

e-mail: leszek.sosnowka@mksdzialdowo.pl

Sekretarz Jacek Piskorowski

e-mail: jacek.piskorowski@mksdzialdowo.pl

Skarbnik Piotr Bojanowski

e-mail: piotr.bojanowski@mksdzialdowo.pl

Członek zarządu Leszek Gołębiewski

e-mail: leszek.golebiewski@mksdzialdowo.pl

Członek zarządu Sławomir Karczewski

e-mail: slawomir.karczewski@mksdzialdowo.pl