Członek zarządu Leszek Gołębiewski

e-mail: leszek.golebiewski@mksdzialdowo.pl