GKS OSSA Biskupiec Pomorski vs MKS Działdowo

vs

BKS Tęcza Biskupiec vs MKS Działdowo Junior

vs