Herb MKS Działdowo na białym tle

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Działdowo” zaprasza wszystkich Członków Klubu na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się we wtorek, 11 czerwca o godzinie 17:00 (I termin) na działdowskim stadionie przy ul. Robotniczej 10.

Porządek zabrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2023
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi
 8. Uzupełnienie składu Zarządu
 9. Wolne wnioski
 10. Zakończenie zebrania

Czynny udział w zebraniu będą mieli Członkowie Klubu, którzy mają uregulowane składki członkowskie.

Zaległości można uregulować przelewem bankowym na konto:

MKS „Działdowo” ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo

numer konta: 52 1240 5338 1111 0010 8248 1132 (Pekao SA)

lub bezpośrednio przez zebraniem.

Kwota rocznej składki członkowskiej: 30 zł